Tryskání dílu před práškovým lakováním provádíme v pískovací kabině. Toto tryskání je prováděno ocelovými kuličkami. Pokud díly nelze pískovat je zajištěno odmaštění v zařízení o rozměrech 80x100cm. Pro odmaštění jsou používána ekologická odmašťovadla.

Rozměry tryskovaných dílů: průměr 90cmx120cm